akcesoria opcjonalne

  • Optional Accessories

    akcesoria opcjonalne

    Odsiarczanie na sucho jest prostą, wydajną i stosunkowo niedrogą metodą odsiarczania. Generalnie nadaje się do odsiarczania biogazu z niewielką ilością biogazu i niskim stężeniem siarkowodoru. Podstawową zasadą działania urządzeń do suchego usuwania siarkowodoru (H2S) z biogazu jest metoda, w której O2 utlenia H2S do siarki lub tlenków siarki, co można również nazwać utlenianiem suchym. Skład sprzętu do procesu suchego polega na umieszczeniu wypełniacza w pojemniku, a warstwa wypełniacza zawiera węgiel aktywny, tlenek żelaza itp.